Zsolt-Frei.net logo
Zsolt-Frei.net logoAstrophysics logo

Az asztrofizika hatalmas fejezete a fizikának, ezért egy félév alatt csak áttekintõ jelleggel lehet bemutatni azokat a területeket, amelyeket késõbb, az Asztrofizika Szakirány keretében részletesebben is lehet majd tanulmányozni. Az asztrofizikai alapfogalmak áttekintése, a csillagszerkezet, a csillagok fejlõdése, a fejlõdés végállapotai, a galaxisok szerkezete, az Univerzum nagyléptékû szerkezete és a kozmológia alkotják az alább 12 hétre bontott tematikát:
1. Csillagászati alapfogalmak, távolságskálák, a fényesség mérése. Koordinátarendszerek.
2. A csillagászati mérések eszközei. Fotometria, földi és ûrtávcsövek, a fejlõdés iránya.
3. A csillagok fizikája. A csillagok belsõ szerkezete, modellje.
4. Energiatermelés a csillagokban. A csillagok fejlõdése, a H-R diagram.
5. A csillagfejlõdés végállapotai: a fehér törpék és a neutroncsillagok. A különbözõ típusú szupernovák.
6. A Naprendszer szerkezete, égitestei. Naprendszeren kivüli bolygók kutatása.
7. A galaxisok szerkezete, fajtái, osztályozásuk. A spirálkarok eredete.
8. Az Univerzum nagyskálás szerkezete, a galaxishalmazok és a szuperhalmazok.
9. Modern extragalaktikus mérések és ezek eredményei. A nagyskálás szerkezet feltérképezése.
10. A kozmológia alapjai. Kozmológiai elv, és a tágulás dinamikája. Az Univerzum hõtörténete.
11. Az Õsrobbanás elméletét alátámasztó megfigyelések és a problémák. Az infláció.
12. A kozmológiai paraméterek precíz mérése.
Az aktuális vizsgatematika.
Ajánlott irodalom:
Csillagászat Marik Miklós (szerk.): Csillagászat. Átfogó, magyar nyelven írott tankönyv, amely alkalmas a csillagászat minden területén az alapvetõ ismeretek áttekintésére.
Inflációs kozmológia Frei Zsolt, Patkós András: Inflációs kozmológia. Könyvünk elsõ négy fejezete részletesen lefedi azt a tematikát amit a jelen sorozat három utolsó elõadása tárgyal (kozmológia). A négy fejezet sokkal részletesebb bevezetõ, mint ami itt szükséges, elegendõ a teljes félévet kitevõ Kozmológia elõadás irodalmaként is.
Physical Universe Frank Shu: Physical Universe. Ez az angol nyelven megjelent legjobb színvonalú egyetemi (undergraduate) tankönyv. Fekete-fehér kivitelû, sok tartalmas ismerettel. Többet (és részben mást is) tárgyal, mint ami itt szükséges.
Universe William Kaufmann, Roger Freedman: Universe. Talán a legjobb minõségû "színes-szagos" amerikai tankönyv. Tudományos színvonala persze elmarad attól, amit a (fenti) Shu könyv képvisel, nem is feltetlenül elegendõ a jelen elõadáshoz. A képanyaga viszont elsõosztályú, és CD-n is adják hozzá. Ahogy az amazon-on az egyik reviewer megfogalmazta: "Buy it, if just for the CD"

Email remarks to frei@zsolt-frei.net
This page was last updated on January 1, 2006.