Zsolt-Frei.net logo
Zsolt-Frei.net logoCosmology logo

A kozmológia, "az Univerzum fizikája" a világegyetem egészének kialakulásával, fejlõdésével foglalkozik. Az elõadás bemutatja a kozmológia geometriai (általános relativitáselméleti) alapjait, a részecskefizikával összefonódó fizikai kozmológiát, valamint az Univerzum termodinamikai történetét. Még a félév eslõ felében kitér az elmélet legújabb fejleményeire (pl. infláció), legfontosabb megoldatlan problémáira (pl. galaxisképzõdés), és az Univerzum jövõjére vonatkozó elképzelésekre is. A tematika második felét az un. "precíziós kozmológia" leglényegesebb fejezetei (CMBR fluktuáció-spektruma, SN Ia mérések és a nagyskálás-szerkezet feltárása) teszik ki. Íme a tematika:
1. Klasszikus megközelítés: kozmológiai elv, hidrodinamikai tárgyalás.
2. Általános relativitáselméleti megközelítés: metrika és Einstein-egyenlet.
3. A Friedman-egyenlet megoldásai. Az Univerzum tágulása sugárzás és anyag dominálta rezsimekben.
4. Kozmológiai állandó. A Friedman-egyenlet bõvítése új taggal. Az Univerzum lehetséges végállapotai a kozmológiai paraméterek függvényében.
5. Az õsrobbanás-elmélet három alappillére. A problémák, és a szükséges korrekció: az infláció.
6. Fáziátalakulások a korai Univerzumban. A primordiális nukleoszintézis. Az Univerzum hõtörténete.
7. Precíziós kozmológia: A kozmikus mikrohullámú háttérsugárzás (KMHS) fluktuációi.
8. A KMHS fluktuációinak spektruma, az akkusztikus csúcsok, és a belõlük nyerhetõ kozmológiai információ.
9. A SN Ia kísérletek.
10. A kozmológiai konstans fizikájának (lehetséges) részletei.
11. Az anyag mennyiségénk direkt meghatározása. Az Univerzum nagyskálás szerkezete, kozmológiai konzekvenciák.
12. A különbözõ mérési eredmények összevetése, együttes alkalmazása, az egyes paraméterek pontos értéke.
A 2004-ben Gyöngyöstarjánban megtartott nyári-iskolai elõadás pdf változata! Sok érdekes illusztració van benne, ami az alábbi könyvbõl helyszûke miatt kimaradt.
Az aktuális vizsgatematika.
Ajánlott irodalom:
Inflációs kozmológia Frei Zsolt, Patkós András: Inflációs kozmológia. Könyvünk elsõ négy fejezete majdnem teljesen lefedi azt a tematikát amit a jelen sorozat tárgyal. Az elsõ fejezet használható az elsõ hat elõadáshoz. A 2-4. fejezetek jól illeszkednek a második hat elõadáshoz. A további fejezetek részletes betekintést engednek a kozmológia különbözõ tárgyköreibe, de erre a részletes tárgyalásra itt, egyetlen félév során nem adódik lehetõség. Leginkább a 9.3-9.5 alfejezetekre (8. elõadás) és a 12. fejezetre (10. elõadás) lehet szükség könyvünk második részébõl.
Modern Cosmology Scott Dodelson: Modern cosmology. Az egyik legújabb és legjobb angol nyelvû monográfia. Modern tárgyalásmódjához és jelölésrendszeréhez illeszkedik a fenti, általunk magyar nyelven írt tankönyv is.

Email remarks to frei@zsolt-frei.net
This page was last updated on January 3, 2006.