Zsolt-Frei.net logo
Zsolt-Frei.net logoExtragal I. logo

Az elõadás nagyobbik része (mintegy háromnegyede) a galaktikus dinamika tárgykörével foglalkozik: az ütközésmentes Boltzmann-egyenlettel, az elliptikus galaxisok szerkezetével, majd pedig a spirálgalaxisok tányérjának vertikális és horizontális felépítésével. Az utolsó három elõadás szemelvényszerûen tér ki az extragalaktikus asztrofizika héhány kérdésére: a nagyléptékû szerkezetre, a galaxishalmazokra és a kvazárokra. Ez a szemelvényszerû tárgyalás folytatódik a tavaszi félévben az Extragalaktikus asztrofizika II. speciális elõadás keretében. Íme a 12 hétre bontott tematika:
1. A galaxisok szerkezete, típusai, morfológiai osztályozásuk.
2. Luminozitásfüggvények.
3. Az ütközésmentes Boltzmann-egyenlet.
4. Jeans egyenletei és a viriáltétel.
5. Elliptikus galaxisok rotációja.
6. Spirálgalaxisok tányérjának vertikális szerkezete.
7. Csillagok mozgása a tányérban, epiciklikus approximáció.
8. Stabilitási kritériumok a tányérban.
9. A spirálstruktúra létrejötte.
10. Az Univerzum nagyskálás szerkezete: a 2-pont korrelációs függvény és az energiaspektrum. Limber egyenlete.
11. A galaxis-halmazok kialakulása és azok tulajdonságai.
12. A kvazárok tulajdonságai és fizikája.
Az aktuális vizsgatematika.
Ajánlott irodalom:
Galactic Dynamics James Binney, Scott Tremaine: Galactic Dynamics. A jelen elõadás tematikájának gerince (3-9. elõadások) szinte pontosan lefedhetõ ennek a könyvnek a segítségével. Az utolsó három elõadáshoz cikkeket szoktam ajánlani.

Email remarks to frei@zsolt-frei.net
This page was last updated on January 3, 2006.