Zsolt-Frei.net logo
Zsolt-Frei.net logoIP logo

A digitális képfeldolgozás tantárgy áttekinti mindazokat az ismereteket amelyekre egy természettudósnak (bevezetõ szinten) szüksége lehet. A félév elsõ 2/3-a a jelfeldolgozásban alapszinten megtanult ismeretekre építve bemutatja a képtranszformációs, képjavító és kép-rekonstrukciós eljárásokat. Ezt követi a tágabb, információ-vizualizációs témakörök tárgyalása: a színes képek, a számítógépes képalkotás, a sztereó vizualizáció és az alakfelismerés rövid bemutatása. Íme a tematika:
1. Bevezetõ, asztrofizikai példákkal. Alapfogalmak: a kép elemei, a felbontás, a színek. Az emberi látás. A fotóemulzió viselkedése. A CCD-k mûködése és alkalmazása.
2. Képtranszformációk: a 2D Fourier-, Hough-, Walsh-, és egyéb eljárások.
3. Képtranszformációk: diszkrét Fourier transzformáció; a szeparálható transzformációk. Konvolúció és korreláció.
4. Képjavítás térben: pont processzálás, maszk processzálás. Gamma korrekció, hisztogramm kiegyenlítés.
5. Képjavítás a frekvencia-térben: szûrés. A homomorf-szûrõ. A szûrõk térbeli (maszk) megfelelõi. A Moore-Penrose általánosított inverz.
6. Kép-rekonstrukció: folytonos és diszkrét formalizmus. Példa: mozgás-elmosódott képek rekonstrukciója.
7. A színek: valódi- és pszeudo-színes képek. A színmodellek. A kromacitás és intenzítás szétválasztása. A Gamut. Pszeudo-színek hozzárendelése.
8. Képalkotás számítógéppel: árnyékolás (szimpla, Gourand, Phong), textúrák, köd, távolság, stb. Raszterezés. Ray-casting. Ray-tracing. Radiosity.
9. A 3D képalkotás. Sztereografikus és volumetrikus eljárások. Aktív sztereo, passzív sztereo és anaglif képek.
10. Képek tömörítése és átvitele. Az információelmélet alapjai. A redundanciák (kódolási, inter-pixel és pszicho-vizuális). Veszteséges és veszteség-nélküli tömörítes. Különbözõ fileformátumok. A mozgóképek, MPEG1, MPEG2 és MPEG4.
11. Képek morfológiai elemzése, osztályozása. Az alakfelismerés alapjai. Példa: OCR eljárások.
12. Információ-vizualizáció. Az információ közlésének technikái: Színek hozzárendelése, válogatás, humán percepciós megfontolások. A CAIDA példája.
Az aktuális vizsgatematika.
Ajánlott irodalom:
Gonzalez Rafael Gonzalez, Richard Woods: Digital Image Processing. A könyv a legszélesebb körben elterjedt képfeldolgozás tanköny, jól érthetõ, részletes magyarázatokkal. Lefedi a jelen elõadás tematikájánk 2/3-át (1-7 és 10. pontok). A 2002-ben megjelent második kiadást érdemes olvasni, da hasznos az 1992-es elsõ kiadás is. A könyvnek a kiadó saját honlapot is csinált, ahol az elõadásokhoz tartozó diák, illetve külön a képanyag megtekinthetõ.
Gonzalez Rafael Gonzalez, Richard Woods and Steven Eddins: Digital Image Processing Using MATLAB. A fenti könyv legújabb (2004-es) változata. A tananyagot, rövid, összefoglaló formában tárgyalja, viszont kiegészül az összes tárgyalt tananyag-elem MATLAB környezetben írt programjával. A kiadó könyvhöz készített honlapjáról ezek a programok letölthetõk.

Email remarks to frei@zsolt-frei.net
This page was last updated on December 19, 2006.